wz
---: ART.SUBS :---   [CZ] ^ [EN] ( atm 3388 subs )

  [ Reklama ]  

  [ Novinky | News ]  
06.02.2013   [2012]  Woody Allen - To Rome with Love [EN]
06.02.2013   [1960]  Ren Clair - La Franaise et l'amour (Love and the Frenchwoman) (segment "Le Mariage") [EN]
06.02.2013   [1966]  Claude Chabrol - La Ligne de dmarcation (Line of Demarcation) [EN]
06.02.2013   [1984]  Claude Chabrol - Le Sang des autres (The Blood of Others) [EN]
06.02.2013   [1969]  Elia Kazan - The Arrangement [CZ]
06.02.2013   [1945]  Fritz Lang - Scarlet Street [CZ]
06.02.2013   [1916]  Ernst Lubitsch - Als Ich Tot War (When I was Dead) [CZ]
06.02.2013   [1917]  Ernst Lubitsch - Das Fidele Gefngnis (The Merry Jail) [CZ]
06.02.2013   [2012]  Alain Resnais - Vous n'avez encore rien vu (You Ain't Seen Nothin' Yet) [EN]
06.02.2013   [1968]  Eric Rohmer - Mallarm (TV) [EN]
06.02.2013   [1971]  Roger Vadim - Pretty Maids All in a Row [CZ]
06.02.2013   [1945]  Luchino Visconti - Giorni di gloria (Days of Glory) (Caruso trial scenes) [EN]
   ...

  [ esk titulky: Bla Tarr ]  

Dostaly se ke mn esk peklady zbvajcch film tohoto maarskho reisra, za co velice vdme z.o.diacovi!

Jedn se o tyto snmky:

[1978] Hotel Magnezit
[1981] Szabadgyalog (The Outsider)
[1982] Macbeth (TV)
[1990] Utols haj


Jsou to bohuel ist peklady, kter je teba jet doasovat. Ml by nkdo zjem a byl by ochoten tyto esk texty vloit do existujcch anglickch titulk, ppadn asovn nov vytvoit?

V ppad zjmu mi dejte vdt prostednictvm emailu norgen@centrum.cz.

Dky.


  [ TVRip | VHSRip... ]  

Kdy se obas koukm do filmotk lid na CSFD a vidm, kolik z nich (a tedy mon i z vs) m ve sv sbrce TVRip nebo VHSRip nkterho filmu, kter zde prozatm esk titulky nem, a dan rip m esk titulky vplen pmo v obraze, rd bych Vs poprosil, pokud byste byli ochotni dan rip nasdlet nap. pomoc uloz.to a dali mi vdt. Pokud bychom vytvoili archv takovchto TVRip, urit by se nael nkdo ochotn titulky z obrazu ripnout, ppadn pepsat do existujcho asovn anglickch i jinch titulk. Vm, e takto bychom mohli znan rozit sbrku esk titulk na kvalitn snmky, kter se kdy objevily na televiznch obrazovkch.

Dejte mi vdt, pokud:

1) Vlastnte TVRip, VHSRip filmu s eskmi titulky v obraze nebo dabingem, kter dosud nejsou na artsubs a jste ochotni tento rip nkam nahrt.

2) Jste filmov fandov a jste ochotni z takovhoto ripu titulky vyextrahovat, ppadn pepsat esk dialogy do existujcch titulk, i titulky nov vytvoit.

Momentln jsou k dispozici ripy tchto snmk.

V ppad zjmu se mi ozvte na mail norgen@centrum.cz.

Dky.Pro vtinu rip s titulky v obraze jsem vythl z obrazu prozatm asovn, kter si mete u odkazu danho filmu sthnout, take do nj nyn sta pouze pepsat texty titulk z danho filmu. Netvrdm, e asovn je 100%, njak drobn prava bude teba, vymazat njak patn detekovan dek, nebo naopak njak pidat, i nkolik spojit v jeden, ale z vt sti by to mlo bt v podku. Tm se prce na titulkch znan zjednodu a texty pepsat doke u opravdu kad.

Budu rd za jakoukoliv pomoc pi pepisu titulk.2004 - 2013 :: made by Norgen